Kürt Çalışmaları Konferansı’nın ikincisi 7-8 Haziran’da yapılacak

Kürt Çalışmaları Konferansı’nın ikincisi 7-8 Haziran’da yapılacak

İsmail Beşikci Vakfının düzenlediği Kürt Çalışmaları Konferansı’nın ikincisi 7-8 Haziran günü Boğaziçi Üniversitesi, Güney Kampüsü, İbrahim Bodur Oditoryumunda yapılacak.

Türkiye’den  ve yurt dışından akademisyenlerin katılacağı Konferansa ilişkin yapılan açıklamada, ’Akademinin sınırlılıkları, bilimsel yaklaşımdan uzak devletçi bakışı, görmezden gelen hatta inkâr eden tavrı nedeniyle Kürtler on yıllarca bilimsel alanın dışında tutuldu. Fakat son yıllarda sosyal bilimler, dil ve Ortadoğu çalışmaları üzerine yapılan konferanslarla Kürtlere dair önemli bir akademik birikim ortaya çıkmakta ve bu tartışmalar vasıtasıyla eleştirel-analitik bir çalışma alanı oluşmaktadır. Kürt Çalışmaları Konferansı, Kürtlerin ve Kürt meselesinin tarihini, genellikle yapıla geldiği gibi isyan, ayaklanma ve asayiş boyutları üzerinden ele alan siyasi tarih perspektifi yerine sosyal tarih perspektifinden ele alacaktır.”  denildi.

İsmail Beşikçi Vakfı’nın, Heinrich Böll ve Anadolu Kültür’ün desteğiyle düzenleyeceği Kürt Çalışmaları Konferansının akademik danışmanlığını Kürt Tarihi Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Mesut Yeğen, Yrd. Doç. Dr. Bülent Küçük, Yrd. Doç. Dr. Seda Altuğ, Toplum ve Kuram Dergisi’nden Tarihçi Namık K. Dinç, Kurdish Studies Network’ten Dr. Welat Zeydanlıoğlu ve yine Toplum ve Kuram Dergisi’nden Şerif Derince ve Dr. Metin Yüksel yapıyor.

Üç oturum şeklinde yapılacak konferansa Boğaziçi Üniversitesi adına Rektör yardımcısı Prof. Dr. Fikret Adaman kısa bir konuşma yapacak. Adaman’ın konuşmasından sonra İsmail Beşikci Vakfı adına Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gürbüz konuşma yapacak. Gürbüz’ün konuşmasından sonra, Sosyal Bilimler için İleri Çalışmalar Okulu’ndan (EHESS) Prof. Dr. Hamit Bozarslan, “Kürt Araştırmaları: İmkânlar, Engeller ve Yeni Sahalar” konulu konuşmasını Dr. İsmail Beşikci ise “Akademik Özgürlük, İfade Özgürlüğü, Basın Özgürlüğü” konulu açılış konuşmasını yapacaklar.

Kürt Çalışmaları Konferansı’nın ilk oturumu “Osmanlı Dönemi Kürtlerin Sosyal Tarihi” başlığını taşıyor. Bu oturumun moderatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Seda Altuğ yaparken, oturumda ”Yrd. Doç. Dr. Janet Klein,  Osmanlı İmparatorluğunda Azınlığın İnşası: Ermeniler ve Kürtler, Nantes İleri Çalışmalar Enstitüsü’nden Dr. Yavuz Aykan, “Sünni Siyasa ve Hukuksal Kurgular: Kürdistan’ın Osmanlı Döneminde Dar’ül-harb Olarak İnşası Üzerine”, Queens Üniversitesi’nden Zozan Pehlivan, “Bir İsyanın Düşündürdükleri: Yerel Otoritelerin Küçülmesi ve Devlet Gücünün İnşası” konulu sunumlarına yapacaklar.
Konferansın ikinci oturumunda moderatör Freie Üniversite’nden Dr. Bilgin Ayata olacak. Ayata’nın moderatörlüğünü yapacağı oturumun konusu ise “Gündelik Hayatın Siyaseti” olacak. Oturumda, Boğaziçi Üniversitesi’nden Welat Ay, “Kürtler gündelik hayat ekseninde özerklik okuması ve mekânın Kürdistanlaşması” , Michigan-Flint Üniversitesi’nden Yrd. Dr. Hişyar Özsoy, “Ölülerle savaşmak: Bir karşı egemenlik mücadelesi olarak Kürdistan’da ölüm-Hayat Diyalektiği” konularında konuşma yapacaklar. Oturumun son konuşmacısı Princeton Üniversitesi’nden Onur Günay ise konuşmasını “Parçalı öznellikler: Arzu ile Tövbe arasında İstanbul’da Kürt işçileri” başlığıyla yapacak.

Konferansın ve 7 Haziran Cumartesi gününün son oturumu “Hafıza, Kültür ve Edebiyat” başlığıyla yapılacak. Hafıza ve Kültür başlığında gerçekleşecek oturama Bilgi Üniversitesi’nden Ronayi Önen moderatörlük yapacak. Bu oturumda, Texas Austin Üniversitesi’nden Dr. Ruken Şengül, “2000’ler Diyarbakırında “Şehr-i Kadim” Arşivi: Tarihsellik Arzusu, Nostalji ve Erkeklik Üzerine”, Arel Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Engin Sustam, “Kürt Alanında Güncel Sanatın Kısa Tarihi: Travma, Politik Estetik” konulu konuşmalarını yapacaklar. Mardin Artuklu Üniversitesi’nden Remezan Alan, ise konuşmasını “Kürt Edebiyatının Apolitikliğinin İmkânsızlığına Dair”  başlığıyla yapacak.
Pazar günkü ilk oturum, “Yerel Yönetimler, Yerinden Yönetilme ve Siyaset” konusu ile yapılacak. Moderatörlüğünü Boğaziçi Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Bülent Küçük’ün yapacağı oturumda; Mardin Artuklu Üniversitesi’nden Dr. Naif Bezwan, “(Sıkı)yönetimlerden Özyönetimlere Doğru – Yerelliğin Yeniden Keşfi”, Queen Mary Londra Üniversitesi’nden Derya Bayır, “Halkların Kendi Kaderini Tayin Hakkini Yeniden Düşünmek:  Uluslararası Hukuk ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında bir İnceleme” konularında konuşmalarını yapacaklar. Oturumun son konuşmacısı SBF Ankara Üniversitesi’nden Çetin Gürer ise “Demokratik Özerklik: Bir Yurttaşlık Heterotopyası” başlıklı bir konuşma yapacak.

Konferansın son oturumda Demokratik Özerklik konusunun tartışılacağı bir forum gerçekleştirilecek. Forumun moderatörlüğünü Kürt Tarihi Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Şehir Üniversitesinde Öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Mesut Yeğen yapacak.  Forumda sadece davetli akademisyen ve araştırmacılar katılacak.

Konferans programının Türkçesini buradan görebilirsiniz 

Konferans programının Kürtçesini buradan görebilirsiniz

Flipboarda Ekle.