avrupa-parlamentosu

AP milletvekilleri: PKK terör örgütleri listesinden çıkarılsın

AP üyesi 100 milletvekilinin imzasını taşıyan bir bildiri yayımlanarak, PKK’nin AB’nin ‘terör örgütleri listesi’nden çıkarılması istendi.

Avrupa Parlamentosu’nda (AP) 100 milletvekili, PKK’nin Avrupa Birliği (AB) ‘terör örgütleri listesi’nden çıkarılması kampanyasına destek verdi.

Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu’nda bir süre önce başlatılan imza kampanyası devam ediyor.

Fırat Haber Ajansı’nın (ANF) haberine göre, başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinden Avrupa Parlamantosu’nun 100 üyesi de kampanyaya destek verdi.

Listenin barış, diyalog ve müzakerelerin başlatılmasının önünde engel olduğu belirtilen bildirgede, müzakere sürecine geri dönülmesi istendi.

Bildiriyi imzalayan milletvekilleri şunlar:

“VERGIAT Marie-Christine

GOMES Ana

VALERO Bodil

WEIDENHOLZER Josef

DEMESMEAKER Michael

KELAM Tunne

BILBAO BARANDICA Izaskun

CASTALDO Fabio Massimo

CARTHY Matt

ALBIOL GUZMAN Marina

AUKEN Margrete

BJORK Malin

ANDERSON Martina

BOYLAN Lynn

CHOUNTIS Nikolaos

BENIFEI Brando

CHRISTOFOROU Lefteris

BOVÉ José

CHRYSOGONOS Kostas

CORRAO Ignazio

COUSO PERMUY Javier

DE MASI Fabio

FERREIRA João

DURAND Pascal

FARIA Jose Inacio

ECK Stefan

KAILI Eva

LOPEZ BERMEJO Paloma

COFFERATI Sergio Gaetano

ERNST Cornelia

EVI Eleonora

MARAGALL Ernest

GRASWANDER-HAINZ Karoline

LÖSING Sabine

FORENZA Eleonora

BUCHNER Klaus

HÄNDEL Thomas

FREUND Eugen

GERICKE Arne

MAVRIDES Costas

GRAPINI Maria

DELLI Karima

THEOCHAROUS Eleni

JAAKONSAARI Liisa

HADJIGEORGIOU Takis

SEBASTIA Jordi

HAUTALA Heidi

JADOT Yannick

DE JONG Dennis

STAES Bart

MARINHO E PINTO António

JOLY Gro Eva

KARI Rina Ronja

KELLER Jan

MICHELS Martina

KONEČNÁ Kateřina

KYLLÖNEN Merja

LAMBERT Jean

LE HYARIC Patrick

LOCHBIHLER Barbara

LUNACEK Ulrike

MALTESE Curzio

JUARISTI ABAUNZ Iosu

MASTALKA Jiri

GONZALEZ PENAS Tania

KUNEVA Kostadinka

MATIAS Marisa

MÉLENCHON Jean-Luc

MINEUR Anne-Marie

REIMON Michel

PAPADIMOULIS Dimitrios

NI RIADA Liadh

PANZERI Pier Antonio

SANT Alfred

PEDICINI Piernicola

PIRINSKI Georgi

VALLINA DE LA NOVAL Angela Rosa

REGNER Evelyn

PAPADAKIS Demetris

SPINELLI Barbara

RIVASI Michèle

VIEGAS Miguel

SAKORAFA Sofia

SÁNCHEZ CALDENTEY María Dolores Lola

SCOTT CATO Molly

URTASUN Ernest

SERRÃO SANTOS Ricardo

SMITH Alyn

ZUBER Inês

SKRLEC Davor

VAJGL Ivo

ZIMMER Gabriele

TAYLOR Keith

SENRA RODRÍGUEZ Lidia

REVAULT d’ALLONNES BONNEFOY Christine

TERRICABRAS Josep-Maria

TORRES MARTINEZ Estefania

URBAN CRESPO Miguel

SYLIKIOTIS Neoklis

VANA Monika

SCHOLZ Helmut

ZDANOKA Tatjana.”

//Above Post Banner if( empty( $get_meta["tie_hide_above"][0] ) ){ if( !empty( $get_meta["tie_banner_above"][0] ) ) echo '
' .htmlspecialchars_decode($get_meta["tie_banner_above"][0]) .'
'; else tie_banner('banner_above' , '
' , '
' ); } ?>

Bu habere de bakabilirisiniz

huseyin-avni-karslioglu

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi 4 ay sonra Almanya’ya döndü

Almanya Parlamentosu’nun Ermeni Soykırımı’nı tanımasının ardından Türkiye’ye geri çağırılan Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu, dört …